O nama

Digitalno doba je doba brzih promjena. Da bismo uspjeli u njemu moramo imati posebna znanja i vještine.

Naši edukativni programi su usmjereni na djecu i omladinu , fokusirani su na maksimizovanje njihovih urođenih potencijala, kognitivne, socijalno-emocionalne inteligencije, kao i ka razvijanju IT vještina kojima vaše dijete dobija ulaznicu uspjeha u digitalnom dobu.

DigitalBee Edukacija se fokusira na dvije oblasti:

  • IT vještine
  • Unaprijđivanje Kognitivne inteligencije(IQ) ali i Emocionalno-Socijalne inteligencije(EQ&SQ)
O nama
Photo by John Schnobrich on Unsplash

Kroz razvijanje IT vještina, prije svega sticanje programerskih znanja omogućavamo polaznicima da savladaju osnovne i naprednije tehnike programiranja i razumiju logiku programiranja.

Ova znanja omogućavaju prvi korak ka izuzetno perspektivnoj IT karijeri ali ne samo to. Polaznici dobijaju dovoljno znanja da razumiju koncepte razvoja software-a, što im u budućnosti može koristiti u bilo kom zanimanju, jer sve što može biti digitalizovano i automatizovano - biće.

U Digitalnom svijetu moramo sačuvati i razvijati ono što nas razlikuje od mašina, što ne može biti zamijenjeno vještačkom inteligencijom. U vremenu otuđenosti razvijati vještine komunikacije, izgraditi sposobnost timskog rada, riješavanja konflikata, zapravo sve ono što Emocionalno-Socijalna inteligencija znači.

O nama
Photo by insung yoon on Unsplash

Istovremeno kroz jačanje kognitivne inteligencije brzo razmišljati, donositi dobre zaključke, riješavati izazove i probleme, unaprijediti kreativno razmišljanje.

Kombinacijom ovih oblasti nastali su programi DigitalBee Digitalne Akademije.

Namijenjeni su djeci od 9-12 godina, kao i tinejdzerima uzrasta 13-16 godina. Naši programi nisu dosadni, zapravo svaki čas je koncipiran kao igra.

Pravimo kompjuterske igrice ili aplikacije za mobilne telefone, koje su u potpunosti upotrebljive, imaju lični pečat svakog polaznika i predstavljaju njihove kreacije.

Kroz riješavanje logičkih zagonetki jačamo kognitivnu inteligenciju i kreativnost. A kroz grupne i individualne vježbe, uobličene u igru razvijamo socijalno-emocionalnu inteligenciju.

Ukoliko želite da maksimizujete šanse za uspjeh vašeg djeteta u Digitalnom dobu, upišite ga na jedan od naših programa.