Kurs Scratch

Napredni nivo

Ovaj program namenjen je učenicima osnovne škole, uzrasta od 9 do 12 godina koji su već upoznati sa osnovama Scratch alata.

Upišite svoje dijete Upišite svoje dijete

Napredni kurs Scratch programiranja je namijenjen polaznicima koji su savladali osnovni nivo programiranja u Scratch-u. Uz zadržavanje istih principa rada, učenje kroz igru, polaznici će upoznati naprednije koncepte programiranja.

Fokus je na samostalnom riješavanju programerskih zadataka-izazova. Ovakvo samostalno riješavanje izazova jača logiku i samopouzdanje učenika, koje će djeci koristiti ne samo za progamiranje već za sve segmente života.


Pohađanjem ove edukacije vaše dijete će:

  • Naučiti naprednije programerske koncepte koristeći programski alat "Scratch".
  • Isprogramirati čak 8 igrica!
  • Ojačati samopouzdanje.
  • Unaprijediti kognitivnu inteligenciju i kreativno razmišljanje.
  • Unaprijediti 2 aspekta Socialno Emocionalne inteligencije.
  • Unaprijediti vještine prezentacije.

Plan kursa

1. sedmica
Međusobno upoznavanje a potom pravimo igricu "Moja priča".
2. sedmica
Vježbe za jačanje kognitivne inteligencije, a potom pravimo igricu "Iznenađenje".
3. sedmica
Programiramo igricu "Baloni".
4. sedmica
Dan za zagonetke za jačanje kognitivne inteligencije.
5. sedmica
Danas programiramo igricu "Vitez".
6. sedmica
Kako napraviti nivoe? "Vitez u novim izazovima".
7. sedmica
Dizajniramo i pravimo svako svoju igricu.
8. sedmica
Danas jačamo socijalnu inteligenciju-Rad u timu i Kolaboracija.
9. sedmica
Podjela u grupe i rad na zajedničkoj igrici.
10. sedmica
Danas jačamo Socijalnu inteligenciju-Kako riješavati konflikte.
11. sedmica
Osmišljavanje i rad na završnom projektu.
12. sedmica
Rad i finalizacija završnog projekta.
13. sedmica
Danas učimo i vježbamo vještine prezentacije.
14. sedmica
Prezentacija završnih projekata i dodjela diploma.


Upišite svoje dijete