Kurs App Inventor

Osnovni nivo

Ovaj program namenjen je učenicima starijih razreda osnovne škole i početnim razredima srednjih škola, uzrast od 13 do 16 godina.

Upišite svoje dijete Upišite svoje dijete

Kroz formu igre polaznici će savladati osnove programiranja koristeći App inventor kao alat. Kreiraće upotrebljive aplikacije za mobilne telefone.

Pohađanjem ove edukacije vaše dijete će:

  • Naučiti programerske koncepte koristeći programski alat "App Inventor".
  • Isprogramirati čak 8 aplikacija za mobilni telefon!
  • Ojačati samopouzdanje.
  • Vježbati kognitivnu inteligenciju i unaprijediti kreativno razmišljanje.
  • Unaprijediti tri aspekta Socialno Emocionalne inteligencije.
  • Naučiti osnovne vještine prezentacije.

Plan kursa

1. sedmica
Međusobno upoznavanje, šta je to programiranje i čemu služi?
Upoznavanje sa alatom MIT App Inventor. "Prva aplikacija".
2. sedmica
Učenje o komponentama i njihovoj upotrebi. Druga Aplikacija.
3. sedmica
Danas jačamo Emocionalnu inteligenciju-vježbe za jačanje samopouzdanja.
4. sedmica
Događaji i kako ih koristiti. Treća Aplikacija.
5. sedmica
Vježbe za jačanje kreativnog razmišljanja. Potom rad na Emulatoru.
6. sedmica
Kako koristiti Text&Message Dialog. Četvrta Aplikacija.
7. sedmica
Rad sa Varijablama i Petljama. Peta Aplikacija.
8. sedmica
Danas jačamo Socijalnu inteligenciju-Komunikacija+Empatija.
9. sedmica
Učimo da koristimo zvuk i sat i programiramo Šestu aplikaciju.
10. sedmica
Vježbe za jačanje kreativnog razmišljanja, individualni i timski rad.
11. sedmica
Učimo o naprednim komponentama i programiramo Sedmu Aplikaciju.
12. sedmica
Smišljamo i programiramo individualni završni projekat.
13. sedmica
Danas učimo vještine prezentacije.
14. sedmica
Prezentacija završnih projekata i dodjela diploma.


Upišite svoje dijete