Kurs App Inventor

Napredni nivo

Ovaj program namenjen je učenicima starijih razreda osnovne škole i početnim razredima srednjih škola, uzrast od 13 do 16 godina.

Upišite svoje dijete Upišite svoje dijete

Na naprednom nivou, dublje upoznajemo App inventor i pravimo komplikovanije aplikacije. Akcenat je na daljem usvajanju programerskih vještina i samostalnosti u izradi zadataka.

Pohađanjem ove edukacije vaše dijete će:

  • Unaprijediti i naučiti programerske koncepte koristeći programski alat "App Inventor".
  • Isprogramirati čak 7 aplikacija za mobilni telefon!
  • Ojačati samopouzdanje.
  • Vježbati kognitivnu inteligenciju i unaprijediti kreativno razmišljanje.
  • Unaprijediti 2 aspekta Socialno Emocionalne inteligencije.
  • Unaprijediti vještine prezentacije.

Plan kursa

1. sedmica
Međusobno upoznavanje. Upoznavanje sa planom rada kursa. Obnavljanje znanja sa prethodnog nivoa.
2. sedmica
Rad sa fajlovima i podacima. Notebook projekat.
3. sedmica
Random funkcija i ImageSprite komponenta, započinjemo rad na interaktivnoj igrici.
4. sedmica
Vježbe za jačanje kreativnog razmišljanja, a potom završavamo igricu "DigitalBee".
5. sedmica
Korišćenje Google maps u aplikaciji. Treća aplikacija.
6. sedmica
Danas jačamo socijalnu inteligenciju-Rad u timu i Kolaboracija.
7. sedmica
Rad u grupama na zajedničkom projektu.
8. sedmica
Danas jačamo Socijalnu inteligenciju-Kako riješavati konflikte, potom prezentacija grupnih projekata.
9. sedmica
Vježbe za jačanje kreativnog razmišljanja, individualni i timski rad.
10. sedmica
Učimo o naprednim komponentama i programiramo Šestu Aplikaciju.
11. sedmica
Smišljamo i programiramo individualni završni projekat.
12. sedmica
Testiranje i finalizacija završnog projekta.
13. sedmica
Danas učimo vještine prezentacije.
14. sedmica
Prezentacija završnih projekata i dodjela diploma.


Upišite svoje dijete