Kurs App Inventor

App Inventor je inovativni alat kojim se prave aplikacije za mobilne telefone (Android), čija je namjena da olakša uvod u programiranje i pravljenje aplikacija, pretvarajući kompleksne tekstualne programske cjeline u vizualni blok komponente (veoma slične Scratch-u).

Sa preko 400.000 jedinstvenih mjesečno aktivnih korisnika koji dolaze iz 195 zemalja i preko 22 miliona stvorenih aplikacija, MIT App Inventor mijenja način na koji svijet stvara aplikacije i načina na koji mladi uče o programiranju.


U ponudi su dva App Inventor kursa.


App Inventor

Osnovni nivo

Kroz formu igre polaznici će savladati osnove programiranja koristeći App inventor kao alat. Kreiraće upotrebljive aplikacije za mobilne telefone.


Više o kursu


App Inventor

Napredni nivo

Na naprednom nivou, dublje upoznajemo App inventor i pravimo komplikovanije aplikacije. Akcenat je na daljem usvajanju programerskih vještina i samostalnosti u izradi zadataka.


Više o kursu