Aktuelno

24. Jan 2020.

Gostovanje na konferenciji "Digitalne vještine i kompetencije kod odraslih", u organizaciji Ministarstva Prosvjete

Naša direktorka mr Jasna Pejović održala je predavanje na temu: “Kompetencije i vještine potrebne za uspjeh u digitalnom dobu”.

Gostovanje na konferenciji “DIGITALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOD ODRASLIH“, u organizaciji Ministarstva Prosvjete

Ministarstvo prosvjete je u petak, 24. januara 2020. godine, u Hotelu Hilton u Podgorici, organizovalo završnu Nacionalnu konferenciju „Digitalne vještine i kompetencije kod odraslih”.

Kompanija DigitalBee je dobila poziv da gostuje na konferenciji i govori o veoma aktuelnoj temi, o vještinama i kompetencijama potrebnim za uspjeh u digitalnom dobu.

Naša Direktorka i osnivač kompanije DigitalBee mr Jasna Pejović je održala jednosatno predavanje na ovu temu, nakon koje je slijedila diskusija.

Najvažnije kompetencije i vještine koje će se tražiti 2030. su digitalne kompetencije, kreativnost i socijalno-emocionalna inteligencija- upravo unaprijedjivanje ovih vještina je sastavni dio naših programa.


Aktuelno