Aktuelno

24. Apr 2020.

DigitalBee "Flourish" je ocjenjen kao najbolji StartUp projekat.

StartUp "Flourish" najbolje je ocijenjen na takmičenju BoostMeUp i dobiće podršku za dalji razvoj.

DigitalBee

Šest najuspješnijih timova će postati prva generacija učesnika programa predakceleracije BoostMeUp.

Osim finansijske podrške, za nas je najvažnija ekspertska podrška koju ćemo dobiti kroz mentorski program.

Program se sastoji od 7 modula koji će biti prilagođeni prepoznatim potrebama našeg tima i projekta.

Za svaki od definisanih modula ćemo imati na raspolaganju po jednog regionalnog mentora sa višegodišnjim iskustvom, kao i dodatnu podršku EU mentora BeSME projekta.

Veoma se radujemo što će „Flourish“ dobiti priliku da procvjeta.


Aktuelno