Aktuelno

1. Jul 2019.

10 razloga da vaše dijete nauči da programira

Učenjem programskog jezika, dijete razvija i druga znanja i vještine. Koja?

10 razloga da vaše dijete nauči da programira
Photo by stem.T4L on Unsplash

Matematika
Kodiranje omogućava primjenu matematike u praksi i čini matematiku zabavnom.

Kreativnost
Programiranje zahtijeva stalno traženje riješenja. Eksperimentišući, kroz pokušaje i greške razvija se kreativnost.

Samopouzdanje
Riješavanjem izazova sa kojim se sreću prilikom kodiranja jača se samopouzdanje.

Logika
Djeca koja kodiraju uočavaju i razumiju uzročno posljedične veze i tako jačaju logiku.

Fokus i organizacija
Praveći sve kompleksiji kod, djeca prirodno razvijaju bolji fokus i organizovanost.

Prilagodljivost i upornost
Uz kodiranje ide otklanjanje grešaka u kodu. Ovo je fantastičan način da se razvija prilagodljivost i upornost.

Vještine pisanja i Komunikacija
Kada pišu kod djeca moraju izraziti kompleksnu ideju na jednostavan način, baš kao što rade pisci. Razmišljanje šta, kada i kako komunicirati, jača vještine komunikacije.

Osposobljavanje
Djeca koja programiraju su stvaraoci, svoje ideje pretaču u nešto vidljivo.

Razumijevanje tehnologija
Programiranje postaje dio osnovne pismenosti digitalnog doba. Važno je razumijeti šta digitalne tehnologije mogu-tada upravljate njima.

Karijera
Postoji ogromna potreba za programerima i IT stručnjacima. Zavoljeti i naučiti programiranje otvara više mogućnosti za odabir zanimanja.

Učenje programiranja je sastavni dio programa DigitalBee Digitalne Akademije.

Medjutim, Digitalna Akademija nudi mnogo više od toga, jer su naši programi oplemenjeni vježbama jačanja kognitivne inteligencije i kreativnog razmišljanja po metodologiji "Magical methods", kao i vježbama jačanja socijalno-emocionalne inteligencije po metodologiji Američkog Instituta za Socijalno-Emocionalnu inteligenciju i učenjem vještina prezentacije.

Aktuelno